wersja do wydruku Monika Jordan 19.01.2018 11:58

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok

Zarządzenie Nr B.120.1.101.2017

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 19 grudnia 2017 roku

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

 na 2017 rok

 

       Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz w związku z Zarządzeniem Nr B.0050.351.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 19.12.2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Dokonać zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

W wyniku dokonanych zmian plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 41 118 451,80 zł,

po stronie wydatków kwotą 20 704 272,84 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.120.1.101.2017

z dnia 19.12.2017 r.

           

§ 1

Zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego po stronie wydatków  na 2017 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość w zł

1.

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

0,00

 

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0,00

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

 

 

 

 

1. Utrzymanie obiektów gminnych

-7 000,00

 

 

 

 

2. Pozostałe wydatki

7 000,00

2.

801

 

 

Oświata i wychowanie

0,00

 

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

0,00

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

120,00

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

-120,00

 

 

 

   

 

Razem

0,00

 

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.01.2018 11:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż