wersja do wydruku Monika Jordan 19.01.2018 12:16

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok

Zarządzenie Nr B.120.1.106.2017

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 27 grudnia 2017 roku

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

 na 2017 rok

 

       Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz w związku Zarządzeniem Nr B.0050.358.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 27.12.2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Dokonać zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

W wyniku dokonanych zmian plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 40 996 579,90 zł,

po stronie wydatków kwotą 20 676 272,84 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.120.1.106.2017

z dnia 27.12.2017 r.

           

§ 1

Zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego po stronie wydatków  na 2017 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość w zł

1.

801

 

 

Oświata i wychowanie

0,00

 

 

80101

 

Szkoły podstawowe

0,00

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

695,80

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

119,61

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

17,03

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-832,44

 

 

80110

 

Gimnazja

0,00

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

223,63

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

38,43

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

5,50

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-267,56

2.

758

 

 

Różne rozliczenia

-1 500,00

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

-1 500,00

 

 

 

4810

Rezerwy 

-1 500,00

 

 

 

 

1. Rezerwa ogólna

-1 500,00

 

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

1 500,00

 

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

1 500,00

 

 

 

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

1 500,00

         

 

Razem

0,00

           

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.01.2018 12:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż