wersja do wydruku Monika Jordan 20.01.2018 23:15

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

  Zarządzenie Nr B.0050.363.2017

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 29 grudnia 2017 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zmniejszyć budżet na 2017 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 137 024,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zwiększyć budżet na 2017 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 35 531,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Dokonać zmiany Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/229/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok: „Plan dotacji do przekazania w roku 2017” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2017 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 41 426 286,91 zł

po stronie wydatków kwotą 43 527 541,91 zł.

 

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.01.2018 23:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż