wersja do wydruku Monika Jordan 16.02.2018 07:42

w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

Zarządzenie Nr B.120.1.6.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 1 lutego 2018 roku

 

w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska 

 

Na podstawie art. 26 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 902 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 roku poz. 1786 z późn. zm.)   

 

zarządzam:

 

§ 1

  1. Powołać Panią Sylwię Brzezicką – Tesarczyk, za jej zgodą z dniem 13 lutego 2018 roku na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska, z zakresem czynności wynikającym z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, na okres kadencji Burmistrza Miasta.
  2. Zatrudnienie następuje w pełnym wymiarze czasu pracy.
  3. Praca wykonywana będzie w siedzibie Urzędu Miejskiego.    
  4. Wynagrodzenie miesięczne wynosić będzie:

- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.800,00 zł

- dodatek funkcyjny w wysokości 1.760,00 zł

- dodatek za wysługę lat (7%) w kwocie 336,00 zł

 

co stanowi łączne wynagrodzenie w wysokości 6.896,00 zł.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018 roku.

 

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.02.2018 07:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż