wersja do wydruku Monika Jordan 21.02.2018 13:07

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

Zarządzenie NR B.0050.42.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 20.02.2018 r.

 

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.), art. 13 ust.1 ; art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 121), oraz Zarządzenia Nr B.0050.17.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 25.01.2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

 

zarządzam:

 

§1

Wydzierżawić w celu rolnym na okres 3 lat  na rzecz Państwa Daniela i Martyny Forysz zam. Rudy następującą nieruchomość gruntową:

 

Nr

działki

Pow.

[ha]

Nr Kw

Położenie

Opis

działki

Wysokość rocznego

 czynszu

 

dz. nr

139/7

 

0,8850

 

GL1R/00043282/0

 

Rudy

k.m.2

 

Ps VI 0,1249 ha

R-IVb 0,2019 ha

R-V 0,0646 ha

R-VI 0,3460 ha

Ł-IV 0,1264 ha

Ł-VI 0,0212 ha

 

0,91 q żyta

 

 

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.02.2018 13:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż