wersja do wydruku Monika Jordan 23.02.2018 11:12

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok

Zarządzenie Nr B.120.1.5.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 25 stycznia 2018 roku

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

 na 2018 rok

 

       Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz w związku z Zarządzeniem Nr B.0050.15.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 25.01.2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Dokonać zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

W wyniku dokonanych zmian plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 38 446 750,38 zł,

po stronie wydatków kwotą 18 490 424,14 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

 

       

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

 
       

Burmistrza Nr B.120.1.5.2018

 
       

z dnia 25.01.2018 r.

 
               
 

§ 1

 

Zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego po stronie wydatków  na 2018 rok:

 
               

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Wydatki w złotych

 
 

Zmniejszenia

Zwiększenia

 
 

1.

600

 

 

Transport i łączność

1 405 000,00

1 405 000,00

 

 

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

1 405 000,00

1 405 000,00

 

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

1 405 000,00

 

 

 

 

 

1. Remont drogi gminnej nr 603304S ul. Kolejowa i Tartaczna w Kuźni Raciborskiej

 

1 405 000,00

 

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 405 000,00

 

 

 

 

 

 

1. Modernizacja i remont ul. Kolejowej i Tartacznej w Kuźni Raciborskiej

1 405 000,00

 

 
               

Razem

1 405 000,00

1 405 000,00

 

 

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.02.2018 11:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż