wersja do wydruku Monika Jordan 26.02.2018 11:39

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowego najemcy

Zarządzenie nr B.0050.47.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 22.02.2018 r.

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny na rzecz
dotychczasowego najemcy

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. 2017 r. poz.1875 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XVIII/221/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska (Dz.Urz.Woj.Śl.2012 r., poz.2970),

z Zarządzeniem nr B.0050.300.2012 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 16.11.2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych oraz trybu postępowania przy preferencyjnej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska nr B.0050.273.2017 z dnia 26.10.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży  

 

zarządzam:

 

§ 1

  1. Sprzedać na rzecz dotychczasowego najemcy tj. Janowi Gajewskiemu, lokal mieszkalny nr 8a/14 w budynku przy ul. Roberta Lewandowskiego w Kuźni Raciborskiej, położony na IV piętrze, składający się z jednego pokoju, aneksu kuchennego, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 23,01m2 wraz z przynależną piwnicą o pow.3,15m2 oraz z ułamkową częścią gruntu dz. nr 302/5 k.m.2 o pow. 0,0962ha zapisanej w KW GL1R/00036919/3, na której znajduje się budynek. Udział w częściach wspólnych budynku oraz gruntu wynosi 10/1000.
  2. Określić cenę lokalu mieszkalnego, po zastosowaniu bonifikaty od wartości z operatu szacunkowego, na kwotę 2.956,80,-zł.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzyć Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowego najemcy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.02.2018 11:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż