wersja do wydruku Monika Jordan 26.02.2018 12:02

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowego najemcy

Zarządzenie nr B.0050.50.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 22.02.2018 r.

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowego najemcy

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. 2017 r. poz.1875 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XVIII/221/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska (Dz.Urz.Woj.Śl.2012 r., poz.2970),

z Zarządzeniem nr B.0050.300.2012 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 16.11.2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych oraz trybu postępowania przy preferencyjnej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska nr B.0050.271.2017 z dnia 26.10.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży  

 

zarządzam:

 

§ 1

  1. Sprzedać na rzecz dotychczasowego najemcy tj. Mirosławowi Richterowi, lokal mieszkalny nr 13b/8 w budynku przy ul. Kościuszki w Kuźni Raciborskiej, położony na II piętrze, składający się z jednego pokoju, aneksu kuchennego, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 24,54m2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu dz. nr 266/115 k.m.2 o pow. 0,0408ha zapisanej w KW GL1R/00032236/3, na której znajduje się budynek. Udział w częściach wspólnych budynku oraz gruntu wynosi 20/1000.
  2. Określić cenę lokalu mieszkalnego, po zastosowaniu bonifikaty od wartości z operatu szacunkowego, na kwotę 3.301,-zł, I opłata za użytkowanie wieczyste w wys.25% wartości udziału w gruncie wynosi 170,75zł- po zastosowaniu ulgi 90% do zapłaty 17,08+23%VAT tj. 21,01zł. Opłata roczna 6,83zł + 23%VAT tj. 8,40zł.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzyć Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowego najemcy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.02.2018 12:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż