wersja do wydruku Monika Jordan 28.02.2018 09:42

w sprawie wynajmu części nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr B.0050.54.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 26.02.2018 r.

 

w sprawie wynajmu części nieruchomości gruntowej

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1875 ze zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm. ) oraz zarządzenia  Nr B.0050.26.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 1.02.2018r. w sprawie wykazu do wynajmu części nieruchomości gruntowej

 

zarządzam:

 

§1

Wynająć nieruchomość gruntową położoną w Kuźni Raciborskiej, oznaczoną w ewidencji gruntów dz. 1141/2 k.m.3, zapisaną w KW GL1R/00019669/0, w części o powierzchni 30 m², na rzecz Pani Teresy Kostka prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa „INTESS”  z siedzibą w Kuźni Raciborskiej  47-420 ul. Krasickiego 1A/7,  z przeznaczeniem przenośny pawilon handlowy, na okres 3 lat.

 

 

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wynajmu części nieruchomości gruntowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.02.2018 09:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż