Porządek obrad XL sesji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej, która odbędzie się w dniu 06 marca 2018 roku o godz. 16.00 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4

Uprzejmie zapraszam, na XL sesję Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej,
która odbędzie się  w dniu 06 marca 2018 roku o godz. 16.00 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4,

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych,
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin partnerskich”.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Zakończenie obrad.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Porządek obrad XL sesji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej, która odbędzie się w dniu 06 marca 2018 roku o godz. 16.00 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Piotr Nienartowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.03.2018 13:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż