w sprawie wykazu do wynajmu części nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr B.0050.61.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 2.03.2018 r.

 

w sprawie wykazu do wynajmu części nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1875 ze zm.) i art. 25 ust. 1 i 2  i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121)

zarządzam:

§1

Podać do publicznej wiadomości wykaz do wynajmu części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska:

Lp.

Obręb

Nr dz.

Pow.

w m2

Przeznaczenie w planie zagospod. przestrzennego

Cel najmu

Wysokość

czynszu

Czas trwania najmu

1.

Kuźnia Raciborska

Część dz. 159/13

k.m. 6

KW GL1R/00035086/7

166

Tereny zabudowy usługowej ozn.symb.19 U

Działalność gastronomiczna

830,00 zł

+ VAT/

miesiąc

3 lata

§2

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni począwszy od dnia 2.03.2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy Miasta Kuźnia Raciborska.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wykazu do wynajmu części nieruchomości gruntowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Piotr Nienartowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.03.2018 15:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż