wersja do wydruku Monika Jordan 08.03.2018 11:38

w sprawie wprowadzenia Procedur Audytu Wewnętrznego w Gminie Kuźnia Raciborska i jednostkach organizacyjnych

Zarządzenie Nr B.120.1.96.2017

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 08 grudnia 2017 r.

 

w sprawie wprowadzenia Procedur Audytu Wewnętrznego w Gminie Kuźnia Raciborska i jednostkach organizacyjnych

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z  2017 r poz. 1875 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), zarządzam, co następuje:

 

§1

 

Wprowadzam Procedury Audytu Wewnętrznego w Gminie Kuźnia Raciborska i jednostkach organizacyjnych, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wprowadzenia Procedur Audytu Wewnętrznego w Gminie Kuźnia Raciborska i jednostkach organizacyjnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.03.2018 11:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż