wersja do wydruku Monika Jordan 12.03.2018 13:42

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

Zarządzenie NR B.0050.63.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 07.03 .2018 r.

 

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.), art. 13 ust.1 ; art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 121), oraz Zarządzenia Nr B.0050.34.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 07.02.2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

 

zarządzam:

 

§1

Wydzierżawić w celu rolnym na okres 3 lat  na rzecz Pana Romana Wiencierz zam. Ruda następującą nieruchomość gruntową:

 

Nr

działki

Pow.

[ha]

Nr Kw

Położenie

Opis działki

Wysokość

czynszu

 

dz. nr 885

dz. nr 886

 

0,0790

0,2920

 

GL1R/00007855/4

 

Kuźnia Raciborska

k.m.4

 

R-V

R-V

 

0,52 q żyta

 

 

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.03.2018 13:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż