wersja do wydruku Monika Jordan 13.03.2018 13:23

w sprawie zmiany Zarządzenia nr B.0050.201.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 11.08.2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem i ustalenia minimalnych cen drewna

Zarządzenie NR B.0050.67.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 08.03.2018 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr B.0050.201.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 11.08.2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem i ustalenia minimalnych cen drewna

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)

 

zarządzam:

 

§1

Zmienić treść załącznika nr 4 do zarządzenia nr B.0050.201.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 11.08.2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem i ustalenia minimalnych cen drewna, tj. cennik netto drewna pozyskanego z nieruchomości własności Gminy Kuźnia Raciborska, zgodnie z treścią załącznika do niniejszego zarządzenia.

 

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmiany Zarządzenia nr B.0050.201.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 11.08.2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem i ustalenia minimalnych cen drewna
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.03.2018 13:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż