wersja do wydruku Monika Jordan 20.03.2018 14:31

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimi

 Kuźnia Raciborska, 2018-03-19          

 

INFORMACJA

o przeprowadzonych konsultacjach

 

Informuję, że w dniach od 12 marca do 19 marca 2018 roku zgodnie z Uchwałą nr LIV/488/2010 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej, zmienionej Uchwałą nr XXVI/288/2013 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, przeprowadzono konsultacje w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis.

Jednocześnie zawiadamiam, że konsultacje, o których mowa wyżej zostały zakończone.                                  W wyznaczonym terminie nie zostały zgłoszone żadne uwagi.

 

 

                                                                                                                      Burmistrz

Miasta Kuźnia Raciborska

(-) Paweł Macha

 

 

 

                                                                      

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o przeprowadzonych konsultacjach w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimi
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.03.2018 14:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
20.03.2018 14:33 Edycja dokumentu (Monika Jordan)