wersja do wydruku Monika Jordan 21.03.2018 12:37

w sprawie wykazu do wynajmu lokalu

Zarządzenie Nr B.0050.69.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 21.03.2018 r.

 

w sprawie wykazu do wynajmu lokalu

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.), art. 25 ust.1 i 2 i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 121)  

 

zarządzam:

 

§1

1. Podać do publicznej wiadomości wykaz do wynajmu lokalu własności Gminy Miasta Kuźnia Raciborska:

- stanowiącego halę sportową wraz z pomieszczeniami pomocniczymi o powierzchni ogólnej 2 100,41 m2

- zlokalizowanego na działce nr 321/25 k.m. 2 w Kuźni Raciborskiej zapisanej w KW GL1R/00021567/2, stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska,

- z przeznaczeniem na prowadzenie działalności z zakresu sportu,  

- na okres 3 lat.

2. Ustalić wysokość miesięcznego czynszu najmu na kwotę 1 000,00 zł + VAT.

 

§2

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni, począwszy od dnia 21.03.2018r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy Kuźnia Raciborska.

 

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wykazu do wynajmu lokalu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.03.2018 12:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż