wersja do wydruku Monika Jordan 27.03.2018 09:23

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok

Zarządzenie Nr B.120.1.14.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 6 marca 2018 roku

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

 na 2018 rok

 

       Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz w związku z Uchwałą nr XL/361/2018 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 06.03.2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Dokonać zwiększenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 171 667,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

W wyniku dokonanych zmian plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 40 724 884,05 zł,

po stronie wydatków kwotą 20 768 357,81 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

       

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

 
       

Burmistrza Nr B.120.1.14.2018

 
       

z dnia 06.03.2018 r.

 
                 
 

§ 1

 

Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie dochodów  na 2018 rok:

 

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Dochody w złotych

 
 

Zmniejszenia

Zwiększenia

 
 

1.

600

 

 

Transport i łączność

 

1 171 667,00

 

 

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

 

1 171 667,00

 

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

 

1 171 667,00

 
         

 

 

 
       

Razem

 

1 171 667,00

 
               

§ 2

 

Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie wydatków na 2018 rok:

 

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Wydatki w złotych

 
 

Zmniejszenia

Zwiększenia

 
 

1.

600

 

 

Transport i łączność

 

1 171 667,00

 

 

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

 

1 171 667,00

 

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

1 171 667,00

 

 

 

 

 

1.Remont drogi gminnej nr 603304S ul. Kolejowa i Tartaczna w Kuźni Raciborskiej

 

1 171 667,00

 
           

 

 

 
       

Razem

 

1 171 667,00

 
               

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2018 09:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż