wersja do wydruku Monika Jordan 27.03.2018 09:34

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok

Zarządzenie Nr B.120.1.15.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 7 marca 2018 roku

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

 na 2018 rok

 

       Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz w związku z Zarządzeniem Nr B.0050.62.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 07.03.2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Dokonać zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

W wyniku dokonanych zmian plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 40 724 884,05 zł,

po stronie wydatków kwotą 20 768 357,81 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

 

       

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

 
       

Burmistrza Nr B.120.15.2018

 
       

z dnia 07.03.2018 r.

 
               
 

§ 1

 

Zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok po stronie wydatków:

 

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Wydatki w złotych

 
 

Zmniejszenia

Zwiększenia

 
 

1.

758

 

 

Różne rozliczenia

1 000,00

 

 

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

1 000,00

 

 

 

 

 

4810

Rezerwy  

1 000,00

 

 

 

 

 

 

1. Rezerwa ogólna

1 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

 

1 000,00

 

 

 

80195

 

Pozostała działalność

 

1 000,00

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

1 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

750

 

 

Administracja publiczna

2 014,00

2 014,00

 

 

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 014,00

 

 

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

14,00

 

 

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75095

 

Pozostała działalność

 

2 014,00

 

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

211,00

 

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

1 803,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

851

 

 

Ochrona zdrowia

100,00

100,00

 

 

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

100,00

100,00

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

100,00

 

 

 

 

 

4220

Zakup środków żywności

 

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 050,00

1 050,00

 

 

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

1 050,00

1 050,00

 

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

1 050,00

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 050,00

 

 

 

 

 

 

1. Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

1 050,00

 

 

Razem

4 164,00

4 164,00

 
               

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2018 09:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż