wersja do wydruku Monika Jordan 27.03.2018 09:54

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

  Zarządzenie Nr B.0050.68.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 12 marca 2018 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn zm.) oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2018 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 41 281 234,05 zł

po stronie wydatków kwotą 42 668 607,74 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

       

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

 
       

Burmistrza Nr B.0050.68.2018

 
       

z dnia 12.03.2018 r.

 
               
 

§ 1

 

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2018 rok:

 
               

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Wydatki w złotych

 
 

Zmniejszenia

Zwiększenia

 
 

1.

758

 

 

Różne rozliczenia

1 600,00

 

 

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

1 600,00

 

 

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

1 600,00

 

 

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

1 600,00

 

 

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

1 600,00

 

 

 

 

 

4810

Rezerwy  

1 600,00

 

 

 

 

 

 

dotyczy "Rezerwy ogólnej"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

 

1 600,00

 

 

 

80101

 

Szkoły podstawowe

 

1 600,00

 

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

1 600,00

 

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

 

1 600,00

 

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

1 600,00

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1 600,00

 

 

 

 

 

dotyczy planu Szkoły Podstawowej w Kuźni Raciborskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

758

 

 

Różne rozliczenia

7 000,00

 

 

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

7 000,00

 

 

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

7 000,00

 

 

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

7 000,00

 

 

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

7 000,00

 

 

 

 

 

4810

Rezerwy  

7 000,00

 

 

 

 

 

 

dotyczy "Rezerwy ogólnej"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

926

 

 

Kultura fizyczna

 

7 000,00

 

 

 

92601

 

Obiekty sportowe

 

7 000,00

 

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

7 000,00

 

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

 

7 000,00

 

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

7 000,00

 

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

7 000,00

 

 

 

 

 

dotyczy remontu schodów i wymiany drzwi wejściowych do Klubu Sportowego w Siedliskach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               

Razem

8 600,00

8 600,00

 
               

 

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2018 09:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż