wersja do wydruku Monika Jordan 27.03.2018 10:10

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

                 Zarządzenie nr B.0050.76.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 21 marca 2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz.1875 ze zm.) art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.121 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XVIII/221/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 31 maja 2012 r., w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska (Dz.Urz.Woj.Śl.2012. poz.2970) oraz Zarządzeniem B.0050.300.2012 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 16.11.2012 r., w sprawie określenia szczegółowych zasad i warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych oraz trybu postępowania przy preferencyjnej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

 

zarządzam:

 

§ 1

  1. Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomość z zasobu Gminy Miasta Kuźnia Raciborska stanowiącą lokal mieszkalny nr 6a/5 w budynku przy ul. Roberta Lewandowskiego w Kuźni Raciborskiej, położony na I piętrze, składający się z jednego pokoju, aneksu kuchennego, łazienki, przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 23,01m2, wraz z przynależną piwnicą o pow.3,06m2 oraz z ułamkową częścią gruntu dz. nr 302/6 k.m.2 o pow. 0,1163ha zapisaną w KW GL1R/00036920/3, na której znajduje się budynek. Udział w częściach wspólnych budynku oraz gruntu wynosi 9/1000.
  2. Sprzedaż następuje na rzecz dotychczasowego najemcy, w trybie bezprzetargowym.
  3. Wartość lokalu mieszkalnego 32.352,-zł – po zastosowaniu ulgi 90% przy zakupie gotówką –cena do zapłaty 3.235,20zł.

 

§ 2

Pierwszeństwo nabycia przysługuje osobom wymienionym w art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pod warunkiem złożenia wniosku o nabycie nieruchomości w terminie 6-ciu tygodni od daty wywieszenia wykazu tj. od 21.03.2018 r. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana w prasie lokalnej.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzyć Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2018 10:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż