wersja do wydruku Monika Jordan 30.03.2018 12:04

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok oraz rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok

 

Zarządzenie Nr B.0050.79.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 28 marca 2018 r.

 

    w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2017 rok oraz rocznego sprawozdania z wykonania  planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok

 

 

           Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Kuźni Raciborskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok wraz z częścią opisową zgodnie z załącznikami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14.

§ 2

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Kuźni Raciborskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok zgodnie z załącznikami 11, 12 i 13

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok oraz rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.03.2018 12:04