wersja do wydruku Monika Jordan 04.04.2018 13:57

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach w przedmiocie projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska

Kuźnia Raciborska, dnia 29.03.2018 r.

 

 

 

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach

 

                Informuję, że w dniach od 23 lutego do 1 marca 2018 r. zgodnie z uchwałą nr LIV/488/2010 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej, zmienionej uchwałą nr XXVI/288/2013 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, przeprowadzono konsultacje w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska. Projekt uchwały był udostępniony w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

Jednocześnie zawiadamiam, że konsultacje, o których mowa wyżej zostały zakończone.

W wyznaczonym terminie nie zostały zgłoszone żadne uwagi.

 

ZASTĘPCA BURMISTRZA

          (-) mgr inż. Sylwia Brzezicka - Tesarczyk

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o przeprowadzonych konsultacjach w przedmiocie projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.04.2018 13:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż