wersja do wydruku Monika Jordan 06.04.2018 08:41

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody

OGŁOSZENIE

 

 

o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie: zniesienia statusu pomnika przyrody.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), §1 Uchwały nr LIV/488/2010 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 września 2011 r. w sprawie konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 253, poz. 3921 z dnia 2 grudnia 2010 r.), zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/288/2013 z dnia 7 marca 2013 r., w związku z art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia  2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.)

 

 

§ 1

 

  1. Przeprowadzam konsultacje projektu uchwały w sprawie: zniesienia statusu pomnika przyrody, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
  2. Konsultacje przeprowadzam w formie wyrażenia pisemnej opinii.
  3. Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu:
  1. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej,
  2. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.
  1. Opinię, o której mowa w ust. 2 należy przedłożyć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej w terminie do 13 kwietnia 2018 r.

 

§ 2

 

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie jest Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 3

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 6 kwietnia 2018 r., termin zakończenia konsultacji: 13 kwietnia 2018 r.

 

                                     BURMISTRZ MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

                                                                                                              /-/ Paweł Macha

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.04.2018 08:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż