wersja do wydruku Monika Jordan 09.04.2018 09:14

w sprawie wynajmu części nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr B.0050.86.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 29.03.2018 r.

 

w sprawie wynajmu części nieruchomości gruntowej

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1875 ze zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm. ) oraz zarządzenia  Nr B.0050.58.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 2.03.2018r. w sprawie wykazu do wynajmu części nieruchomości gruntowej

 

zarządzam:

 

§1

Wynająć nieruchomość stanowiącą własność  Gminy Kuźnia Raciborska położoną w Kuźni Raciborskiej, oznaczoną w ewidencji gruntów dz. 622/1 k.m.3, zapisaną w KW GL1R/00019940/4, w części o powierzchni 20 m², na rzecz Sylwii Erynkwajt   zam. w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 25/3,  z przeznaczeniem pod garaż przenośny, na okres do 8.10.2018 r..

 

 

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wynajmu części nieruchomości gruntowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.04.2018 09:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż