wersja do wydruku Monika Jordan 16.04.2018 11:59

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok

Zarządzenie Nr B.120.1.21.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 5 kwietnia 2018 roku

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

 na 2018 rok

 

       Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz w związku z Zarządzeniem Nr B.0050.88.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 05.04.2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Dokonać zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

W wyniku dokonanych zmian plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 40 888 079,05 zł,

po stronie wydatków kwotą 21 222 222,81 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

 

       

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

 
       

Burmistrza Nr B.120.1.21.2018

 
       

z dnia 05.04.2018 r.

 
               
 

§ 1

 

Zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie wydatków  na 2018 rok:

 
               

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Wydatki w złotych

 
 

Zmniejszenia

Zwiększenia

 
 

1.

758

 

 

Różne rozliczenia

7 036,85

 

 

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

7 036,85

 

 

 

 

 

4810

Rezerwy  

7 036,85

 

 

 

 

 

 

1. Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

7 036,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

7 036,85

 

 

 

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

 

7 036,85

 

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

119,70

 

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

17,15

 

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

700,00

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

6 200,00

 

 

 

 

 

 dotyczy środków do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 140,00

1 140,00

 

 

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

1 140,00

1 140,00

 

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

1 140,00

 

 

 

 

 

1. Pozostałe wydatki

 

1 140,00

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 140,00

 

 

 

 

 

 

1. Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

1 140,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

758

 

 

Różne rozliczenia

7 000,00

 

 

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

7 000,00

 

 

 

 

 

4810

Rezerwy  

7 000,00

 

 

 

 

 

 

1. Rezerwa ogólna

7 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

 

7 000,00

 

 

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

7 000,00

 

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

7 000,00

 

 

 

 

 

1. Remont sołtysówki w miejscowości Rudy

 

7 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

758

 

 

Różne rozliczenia

510,00

 

 

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

510,00

 

 

 

 

 

4810

Rezerwy  

510,00

 

 

 

 

 

 

1. Rezerwa ogólna

510,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

851

 

 

Ochrona zdrowia

 

510,00

 

 

 

85195

 

Pozostała działalność

 

510,00

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

510,00

 

 

 

 

 

1. Pozostałe wydatki

 

510,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

758

 

 

Różne rozliczenia

2 100,00

 

 

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

2 100,00

 

 

 

 

 

4810

Rezerwy  

2 100,00

 

 

 

 

 

 

1. Rezerwa ogólna

2 100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

 

 

Administracja publiczna

 

2 100,00

 

 

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

 

2 100,00

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

2 100,00

 

 

 

 

 

1. Pozostałe wydatki

 

2 100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

758

 

 

Różne rozliczenia

3 200,00

 

 

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

3 200,00

 

 

 

 

 

4810

Rezerwy  

3 200,00

 

 

 

 

 

 

1. Rezerwa ogólna

3 200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630

 

 

Turystyka

 

3 200,00

 

 

 

63095

 

Pozostała działalność

 

3 200,00

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

3 200,00

 

 

 

 

 

1. Utworzenie miejsc do parkowania i obsługi kamperów turystycznych na parkingu przy Cysterskiej w Rudach

 

3 200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

758

 

 

Różne rozliczenia

8 000,00

 

 

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

8 000,00

 

 

 

 

 

4810

Rezerwy  

8 000,00

 

 

 

 

 

 

1. Rezerwa ogólna

8 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

 

8 000,00

 

 

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

8 000,00

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

8 000,00

 

 

 

 

 

1. Wyburzenia budynków gminnych

 

8 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               

Razem

28 986,85

28 986,85

 
               

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.04.2018 11:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż