wersja do wydruku Monika Jordan 16.04.2018 13:09

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok

Zarządzenie Nr B.120.1.22.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 9 kwietnia 2018 roku

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

 na 2018 rok

 

       Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz w związku z Zarządzeniem Nr B.0050.90.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 09.04.2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Dokonać zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

W wyniku dokonanych zmian plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 40 888 079,05 zł,

po stronie wydatków kwotą 21 222 222,81 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

 

       

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

 
       

Burmistrza Nr B.120.1.22.2018

 
       

z dnia 09.04.2018 r.

 
               
 

§ 1

 

Zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie wydatków  na 2018 rok:

 
               

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Wydatki w złotych

 
 

Zmniejszenia

Zwiększenia

 
 

1.

758

 

 

Różne rozliczenia

2 555,00

 

 

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

2 555,00

 

 

 

 

 

4810

Rezerwy  

2 555,00

 

 

 

 

 

 

1. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

2 555,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

2 555,00

 

 

 

75421

 

Zarządzanie kryzysowe

 

2 555,00

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

2 555,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

758

 

 

Różne rozliczenia

5 000,00

 

 

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

5 000,00

 

 

 

 

 

4810

Rezerwy  

5 000,00

 

 

 

 

 

 

1. Rezerwa ogólna

5 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

5 000,00

 

 

 

75495

 

Pozostała działalność

 

5 000,00

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

5 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

758

 

 

Różne rozliczenia

6 900,00

 

 

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

6 900,00

 

 

 

 

 

4810

Rezerwy  

6 900,00

 

 

 

 

 

 

1. Rezerwa ogólna

6 900,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

 

6 900,00

 

 

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

6 900,00

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

6 900,00

 

 

 

 

 

1. Wyburzenia budynków gminnych

 

6 900,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

758

 

 

Różne rozliczenia

2 500,00

 

 

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

2 500,00

 

 

 

 

 

4810

Rezerwy  

2 500,00

 

 

 

 

 

 

1. Rezerwa ogólna

2 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

2 500,00

 

 

 

92195

 

Pozostała działalność

 

2 500,00

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

2 500,00

 

 

 

 

 

1. Prace konserwatorskie i demontażowe parku linowego w miejscowości Rudy przy ul. Cysterskiej

 

2 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               

Razem

16 955,00

16 955,00

 

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.04.2018 13:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż