wersja do wydruku Monika Jordan 18.04.2018 14:23

w sprawie wynajmu lokalu

Zarządzenie Nr B.0050.96.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 16.04.2018r.

 

w sprawie wynajmu lokalu

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.), art. 13 ust.1, art.25 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.) oraz zarządzenia nr B.0050.69.2018 z dnia 21.03.2018r. w sprawie wykazu do wynajmu lokalu

 

 

zarządzam:

 

§1

Wynająć lokal własności Gminy Miasta Kuźnia Raciborska:

  • stanowiący halę sportową wraz z pomieszczeniami pomocniczymi o powierzchni ogólnej 2 100,41 m2
  • zlokalizowany w budynku położonym na działce nr 321/25 k.m. 2 w Kuźni Raciborskiej zapisanej w KW GL1R/00021567/2,
  • na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej,
  • z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej z zakresu sportu,
  • na okres 3 lat.

Wysokość miesięcznego czynszu najmu ustala się na kwotę 1 000,00 zł + VAT.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wynajmu lokalu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.04.2018 14:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż