wersja do wydruku Monika Jordan 19.04.2018 11:37

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

  Zarządzenie Nr B.0050.97.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 17 kwietnia 2018 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn zm.) oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2018 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 41 444 429,05 zł

po stronie wydatków kwotą 43 131 802,74 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

       

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

 
       

Burmistrza Nr B.0050.97.2018

 
       

z dnia 17.04.2018 r.

 
               
 

§ 1

 

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2018 rok:

 
               

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Wydatki w złotych

 
 

Zmniejszenia

Zwiększenia

 
 

1.

801

 

 

Oświata i wychowanie

15 000,00

15 000,00

 

 

 

80104

 

Przedszkola

15 000,00

15 000,00

 

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

15 000,00

15 000,00

 

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

15 000,00

15 000,00

 

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

15 000,00

15 000,00

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15 000,00

 

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

15 000,00

 

 

 

 

 

dot. Przedszkola nr 2 w Kuźni Raciborskiej

 

 

 
               

Razem

15 000,00

15 000,00

 

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.04.2018 11:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż