w sprawie wynajmu części nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr B.0050.121.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 11.05.2018 r.

 

w sprawie wynajmu części nieruchomości gruntowej

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1875  ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.)

 

zarządzam:

 

§1

Wynająć nieruchomość gruntową położoną w Kuźni Raciborskiej, oznaczoną numerem działki 302/14 k.m.2  zapisaną w KW GL1R KW GL1R/00029619/8 w części  o powierzchni 30 m² ,z przeznaczeniem na  działalność gastronomiczną - kawiarenkę letnią,  rzecz Weroniki Bronowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „KUKI” Przystanek Smaku  z siedzibą w Rudach 47-430 ul. Raciborska 2, na okres od 11.05.2018r. do 10.08.2018r.

 

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wynajmu części nieruchomości gruntowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Piotr Nienartowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.05.2018 11:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż