wersja do wydruku Monika Jordan 15.05.2018 11:55

w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego Nr B.0152-1-9/03 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 27.02.2003 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie zasad dotyczących prowadzenia rachunkowości i kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej

Zarządzenie nr B.120.1.23.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 09 kwietnia 2018 r.

 

w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego Nr B.0152-1-9/03 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 27.02.2003 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie zasad dotyczących prowadzenia rachunkowości i kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej

 

Na podstawie art. 4  i art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 poz. 395 z późn.zm.), art. 68 ust.1 w związku z art. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. oraz art. 33 ust. 1 i 3 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późń. zm.)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

W załączniku Nr 4 „Organizacja i funkcjonowanie kontroli finansowej i audytu wewnętrznego” do

zarządzenia wewnętrznego Nr B.0152-1-9/03 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 27.02.2003 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie zasad dotyczących prowadzenia rachunkowości i kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej załącznik Nr 2 i 3 otrzymują następujące brzmienie:

Załącznik Nr 2

Wykaz osób upoważnionych do dokonywania kontroli merytorycznej

 

Lp.

Referat

Imię i Nazwisko

Podpis

1.

Biuro Rady Miejskiej     

Ilona Burgieł

 

2.

Referat Inwestycji i Budownictwa     

Piotr Staroń

 

3.

Referat Inwestycji i Budownictwa           

Adam Siwczk

 

4.

Referat Inwestycji i Budownictwa           

Beata Chorzelewska

 

5.

Referat Inwestycji i Budownictwa           

Dżesika Nowak

 

6.

Referat Inwestycji i Budownictwa           

Sabina Zielińska

 

7.

Środki Pomocowe

Dominika Turkiewicz

 

8.

Sekretarz Miasta

Dominik Klimanek

 

9.

Referat Organizacyjny

Danuta Domańska

 

10.

Referat Organizacyjny

Piotr Nienartowicz

 

11.

Referat Organizacyjny

Franciszek Kretek

 

12.

Referat Organizacyjny

Barbara Czyszczoń

 

13.

Referat Organizacyjny

Andrzej Rosiński

 

14.

Referat Obywatelski

Agnieszka Gradzińska

 

15.

Referat Obywatelski

Danuta Ulman

 

16.

Referat Obywatelski

Danuta Michalska

 

17.

Referat Obywatelski

Monika Jordan

 

18.

Referat Obywatelski

Beata Pawlak

 

19.

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Małgorzata Pabian

 

20.

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Agnieszka Tomaszek Gluza

 

21.

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Michalina Rabiej

 

22.

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Joanna Powroźnik

 

23.

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Joanna Migus

 

24.

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Ewa Dzedzej

 

25.

Urząd Stanu Cywilnego

Katarzyna Emrich

 

26.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

Aleksander Serafin

 

27.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

Monika Jordan

 

28.

Referat Edukacji, Sportu i Promocji

Irena Kalemba

 

29.

Referat Edukacji, Sportu i Promocji

Marcin Gałuszka – Biernacki

 

30.

Referat Edukacji, Sportu i Promocji

Nikol Kawalec

 

31.

Referat Podatkowo – Kasowy

Krystyna Gontarek

 

32.

Referat Podatkowo – Kasowy

Lidia Mikołajek

 

33.

Referat Podatkowo – Kasowy

Maria Janik

 

34.

Referat Podatkowo – Kasowy

Karolina Brylak

 

35

Pomoc Administracyjna

Zuzanna Kobielska

 

36

Pomoc Administracyjna

Izabela Hibner

 

 

 

Załącznik Nr 3

 

Wykaz osób upoważnionych do dokonywania kontroli formalno – rachunkowej dowodów księgowych

 

Lp.

Referat

Imię i Nazwisko

Podpis

1.

Referat Finansowo – Budżetowy

Katarzyna Konopka

 

2.

Referat Finansowo – Budżetowy

Sylwia Marek

 

3.

Referat Finansowo – Budżetowy

Maria Śmieszek

 

4.

Referat Finansowo – Budżetowy

Maria Szendzielorz

 

 

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego Nr B.0152-1-9/03 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 27.02.2003 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie zasad dotyczących prowadzenia rachunkowości i kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.05.2018 11:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż