wersja do wydruku Monika Jordan 15.05.2018 11:59

w sprawie powołania zespołu przedstawicieli sołectwa Ruda Kozielska gminy Kuźnia Raciborska i przedstawicieli dzierżawcy obwodu łowieckiego nr 134 do szacowania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania

Zarządzenie NR B.0050.120.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 10.05.2018 r.

 

w sprawie powołania zespołu przedstawicieli sołectwa Ruda Kozielska gminy Kuźnia Raciborska i przedstawicieli dzierżawcy obwodu łowieckiego nr 134 do szacowania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 46 ust. 2 pkt 1 lit. a, pkt 2-3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.)

 

zarządzam:

 

§1

  1. Powołać zespół dla szacowania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania na terenie Rudy Kozielskiej, na terenie obwodu łowieckiego nr 134, składający się każdorazowo z jednego z przedstawicieli sołectwa Ruda Kozielska oraz jednego z przedstawicieli Koła Łowieckiego „Ostoja” - dzierżawcy obwodu łowieckiego nr 134, spośród niżej wymienionych osób:
  1. Gizela Górecka      - przedstawiciel sołectwa Ruda Kozielska,
  2. Józef Sławik         - przedstawiciel sołectwa Ruda Kozielska,
  3. Lucjan Czardybon - przedstawiciel dzierżawcy obwodu łowieckiego nr 134,
  4. Klaudiusz Matysik             - przedstawiciel dzierżawcy obwodu łowieckiego nr 134.
  1. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi również właściciel albo posiadacz gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

 

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie powołania zespołu przedstawicieli sołectwa Ruda Kozielska gminy Kuźnia Raciborska i przedstawicieli dzierżawcy obwodu łowieckiego nr 134 do szacowania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.05.2018 11:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż