wersja do wydruku Monika Jordan 15.05.2018 15:14

w sprawie powołania zespołu przedstawicieli sołectwa Turze gminy Kuźnia Raciborska i przedstawicieli dzierżawcy obwodów łowieckich nr 143 i 129 do szacowania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania

Zarządzenie NR B.0050.122.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 14.05.2018 r.

 

w sprawie powołania zespołu przedstawicieli sołectwa Turze gminy Kuźnia Raciborska i przedstawicieli dzierżawcy obwodów łowieckich nr 143 i 129 do szacowania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 46 ust. 2 pkt 1 lit. a, pkt 2-3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.)

 

zarządzam:

 

§1

 1. Powołać zespół dla szacowania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania na terenie Turza, na terenie obwodów łowieckich nr 143 i 129, składający się każdorazowo z jednego z przedstawicieli sołectwa Turze oraz z przedstawiciela Koła Łowieckiego „Ponowa” - dzierżawcy obwodów łowieckich nr 143 i 129, spośród niżej wymienionych osób:
  1) Rudolf Mosch       - przedstawiciel sołectwa Turze,
  2) Alfred Brzoska      - przedstawiciel sołectwa Turze,
  3) Adrian Smiatek      - przedstawiciel sołectwa Turze,
  4) Karol Kudla           - przedstawiciel sołectwa Turze,
  5) Andrzej Szymczyk             - przedstawiciel dzierżawcy obwodów łowieckich nr 143 i 129.
   
 2. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi również właściciel albo posiadacz gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

 

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie powołania zespołu przedstawicieli sołectwa Turze gminy Kuźnia Raciborska i przedstawicieli dzierżawcy obwodów łowieckich nr 143 i 129 do szacowania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.05.2018 15:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż