wersja do wydruku Monika Jordan 15.05.2018 15:23

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej

Zarządzenie nr B.0050.129.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 15.05.2018

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej

 

Na podstawie art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) i art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej z siedzibą w Kuźni Raciborskiej przy ul. Piaskowej 28, dla której organem prowadzącym jest Gmina Kuźnia Raciborska.

§ 2

Treść ogłoszenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Ogłoszenie o konkursie publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Edukacji, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

                                                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.05.2018 15:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż