wersja do wydruku Monika Jordan 08.06.2018 08:23

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Zarządzenie Nr B.0050.160.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 04 czerwca 2018 r.

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 46,  art. 58 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z  2018 r poz. 994 z późniejszymi zmianami), art. 89 ust. 1 pkt. 2 i art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r, poz. 2077 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje:

§1

Zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 283 260,60 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych 60/100) z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Usprawnienie systemu zbierania odpadów segregowanych z budynków wielorodzinnych na terenie miasta Kuźnia Raciborska poprzez inwestycje w reorganizację gniazd śmietnikowych”

§2

Spłata pożyczki wraz z odsetkami nastąpi w latach 2019 - 2023 z dochodów z własnych Gminy    Kuźnia Raciborska.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.06.2018 08:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż