wersja do wydruku Monika Jordan 08.06.2018 08:48

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej za 2017 rok

Zarządzenie Nr B.0050.162.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 04 czerwca 2018 r.

 

w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej za 2017 rok.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.  poz. 994 z późn. zm.), art. 53 ust 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt  7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.), art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z późn.zm.)

 

 

zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury  Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej za 2017 r.

 

§ 2

 

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

  

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej za 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.06.2018 08:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż