Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w sołectwie Siedliska

                                                                                                                Kuźnia Raciborska 08.06.2018r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późń. zm.),

 

zawiadamia się

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 

budowie sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Siedliska, na działkach nr: 233/5, 233/7, 213, 216, ulica Wojciecha Korfantego, obręb Siedliska.

 

pouczenie

 

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, przy ulicy Słowackiego 4, 47 – 420, w pokoju nr 11 w godzinach urzędowania t.j. w poniedziałek – środa – od 8:00 – 14:00, w czwartek – od 8:00 – 15:00, w piątek – od 8:00 – 12:00, lub poprzez kontakt telefoniczny: 032-419-14-17, wew. 113.

 

Obwieszczenie ważne jest 14 dni od daty umieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej oraz od daty publikacji na stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej t.j. od dnia           08.06.2018r.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w sołectwie Siedliska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Piotr Nienartowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.06.2018 12:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż