w sprawie ogłoszenia wykazu do użyczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy

Zarządzenie NR B.0050.168.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 08.06. 2018r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu do użyczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.

 

Na podstawie art. art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.), art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.),

 

zarządzam:

 

§1

Wyznaczyć do oddania w użyczenie – na okres 3 lat następującą nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska.

 

 

Nr

działki

Pow.

[ha]

Nr Kw

Położenie

Opis

działki

Przeznaczenie nieruchomości

 

Część dz . nr 159/13

 

0,0525

 

GL1R/00035086/7

 

Kuźnia Raciborska k.m.6

 

Działka stanowiąca targowisko miejskie zabudowana budynkiem szaletu

 

Nieruchomość położona w terenie określonym w m.p.z.p. symbolem 19 U – tereny zabudowy usługowej

 

 

§ 2

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni począwszy od dnia 08.06.2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie ogłoszenia wykazu do użyczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Piotr Nienartowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.06.2018 13:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż