w sprawie uchylenia zarządzenia nr B.0050.117.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

  Zarządzenie nr B.0050.154.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 30 maja 2018 roku

 

w sprawie uchylenia zarządzenia nr B.0050.117.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn zm.) oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

 

zarządzam, co następuje

 

§ 1

Uchylam zarządzenie nr B.0050.117.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie uchylenia zarządzenia nr B.0050.117.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Piotr Nienartowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.06.2018 15:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż