w sprawie uchylenia zarządzenia nr B.120.1.31.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok

Zarządzenie Nr B.120.1.37.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 30 maja 2018 roku

 

w sprawie uchylenia zarządzenia nr B.120.1.31.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok

 

       Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz w związku z Zarządzeniem Nr B.0050.154.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 30.05.2018 roku w sprawie uchylenia zarządzenia nr B.0050.117.2018 z dnia 07.05.2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Uchylam zarządzenie nr B.120.1.31.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok.

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie uchylenia zarządzenia nr B.120.1.31.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Piotr Nienartowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.06.2018 15:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż