w sprawie przekazania zbędnego mienia ruchomego

 Zarządzenie Nr B.0050.170.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 11 czerwca 2018 r.

 

w sprawie przekazania zbędnego mienia ruchomego

 

Na podstawie  art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. poz. 994) oraz art. 50a ust. 4 w związku z art. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 1260 z późniejszymi zmianami) oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. z 2018r.  Dz. U. poz. 620)

 

Zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. W związku z nabyciem przez Gminę Kuźnia Raciborska prawa własności mienia ruchomego, samochodu osobowego marki NISSAN SUNNY 1,4, rok produkcji 1994 w trybie art. 50a ust. 4 w związku z art. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 1260 z późniejszymi zmianami) oraz stwierdzeniem braku przydatności pojazdu dla potrzeb Gminy Kuźnia Raciborska, z uwagi na stan techniczny pojazdu uniemożliwiający użytkowanie, zgodnie z jego przeznaczeniem - pojazd niesprawny i niezdolny do ruchu drogowego, stwierdza się, że pojazd jest również zbędny dla celów Gminy.

        Zarządza się nieodpłatne przekazanie pojazdu na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach    realizując wniosek Zarządu z dnia 08.06.2018r. o nieodpłatne oddanie pojazdu na potrzeby ćwiczeń strażackich z ratownictwa techniczno-drogowego, organizowanych dla poprawy umiejętności strażaków i utrzymania gotowości bojowej.

  1. Przekazanie pojazdu, o którym mowa w ust. 1 skutkuje przeniesieniem własności tej rzeczy   
    i następuje na potrzeby wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej.

     

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie przekazania zbędnego mienia ruchomego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.06.2018 10:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż