w sprawie wynajmu części nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr B.0050.180.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 15.06.2018 r.

 

w sprawie wynajmu części nieruchomości gruntowej

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 994), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.)

 

zarządzam:

 

§1

Wynająć część nieruchomości gruntowej położonej w Kuźni Raciborskiej przy ul. Brzozowej, zapisanej w KW GL1R/00018941/4 oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 1091/2,1092,1093,1094,1095/3 k.m.5  o powierzchni 3,4574 ha, na rzecz  Stowarzyszenia „Ratownictwo Wodne Rzeczypospolitej” Oddział w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach 44-100 ul. Toszecka 137/1, z przeznaczeniem na prowadzenie Ośrodka Wodno-Rekreacyjnego, na okres od 15.06.2018r. do 15.09.2018r., z określeniem miesięcznego czynszu w wysokości 100,00 zł + aktualnie obowiązujący podatek VAT.

 

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wynajmu części nieruchomości gruntowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Piotr Nienartowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.06.2018 10:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż