w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach

Zarządzenie nr B.0050.176.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 15.06.2018

 

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1587)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1. Zatwierdzam  konkurs  przeprowadzony w dniu 12 czerwca 2018 r.  na  stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach.

2. Kandydatem   na   stanowisko   dyrektora   Szkoły   Podstawowej   im.  Jana  III  Sobieskiego w Rudach, wyłonionym w drodze konkursu, został Pan Adrian Plura.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Edukacji, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Piotr Nienartowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.06.2018 07:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż