wersja do wydruku Monika Jordan 27.06.2018 09:22

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach

Zarządzenie nr B.0050.185.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 25.06.2018

 

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej

im. Jana III Sobieskiego w Rudach

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 63 ust. 1 i 21 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1. Z dniem 1 września 2018 r. powierzam stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach przy ul. Rogera 2 Panu Adrianowi Plurze.

2. Stanowisko  dyrektora  powierzam  na  5  lat  szkolnych,  to   jest  od  1  września  2018 r. do 31 sierpnia 2023 r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Edukacji, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.06.2018 09:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż