wersja do wydruku Monika Jordan 29.06.2018 10:02

w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

Zarządzenie Nr B 120.1.47.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 27 czerwca 2018 roku

 

w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

 

            Na podstawie art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U z 2016 roku poz.902 z późn. zm.), art. 70 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz.108)
 

 

zarządzam:

 

  1. Odwołać Panią Sylwię Brzezicką - Tesarczyk  z  dniem 30 czerwca 2018 roku ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.06.2018 10:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż