wersja do wydruku Monika Jordan 29.06.2018 10:09

w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

Zarządzenie Nr B.120.1.48.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 27 czerwca 2018 roku

 

w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska  

 

Na podstawie art. 26 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 994 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 902 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936)   

 

zarządzam:

 

§ 1

  1. Powołać Panią Sylwię Brzezicką – Tesarczyk, za jej zgodą z dniem 1 lipca 2018 roku na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska, z zakresem czynności wynikającym z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, na okres kadencji Burmistrza Miasta.
  2. Zatrudnienie następuje w pełnym wymiarze czasu pracy.
  3. Praca wykonywana będzie w siedzibie Urzędu Miejskiego.     
  4. Wynagrodzenie miesięczne wynosić będzie:

- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3.800,00 zł

- dodatek funkcyjny w wysokości 1.760,00 zł

- dodatek za wysługę lat (7%) w kwocie 266,00 zł

 

co stanowi łączne wynagrodzenie w wysokości 5.826,00 zł.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 roku.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.06.2018 10:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż