wersja do wydruku Monika Jordan 10.07.2018 12:07

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

  Zarządzenie Nr B.0050.181.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 15 czerwca 2018 roku

 

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz w związku z Zarządzeniem Nr B.0050.177.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 15.06.2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

zarządzam:

 

§ 1

W „Planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami” na 2018 rok przyjętym Zarządzeniem Nr B.0050.4.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z 09.01.2018 roku (z późniejszymi zmianami) dokonać następujących zmian:

 

I. Zmiany wydatków na zadania zlecone:

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Wydatki w złotych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmniejszenia

Zwiększenia

 

 

 

 

 

 

 

1.

855

 

 

Rodzina

3 801,19

3 801,19

 

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 801,19

3 801,19

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

801,19

 

 

 

 

 

1. Świadczenia rodzinne

801,19

 

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 000,00

 

 

 

 

 

1. Składki na ubezpieczenia społeczne – zasiłek dla opiekuna

3 000,00

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

2 000,00

 

 

 

 

1. Świadczenia rodzinne

 

2 000,00

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

1 801,19

 

 

 

 

1. Świadczenia rodzinne

 

1 801,19

 

 

§ 2

W wyniku wprowadzonych zmian  „Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami” na 2018 rok przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.07.2018 12:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż