wersja do wydruku Monika Jordan 10.07.2018 13:14

w sprawie wykazu do wynajmu części nieruchomości

Zarządzenie Nr B.0050.203.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 9.07.2018 r.

 

w sprawie wykazu do wynajmu części nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 994) i art. 25 ust. 1 i 2  i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.)

 

zarządzam:

 

§1

Podać do publicznej wiadomości wykaz do wynajmu części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska:

Lp.

Położenie i opis nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów

Przeznaczenie w planie zagospod. przestrzennego

Cel najmu/

powierzchnia

Wysokość czynszu

Czas trwania najmu

1.

 

Część ogrodzenia nieruchomościpołożonej w Rudzie Kozielskiej

przy  ul. Wildek 2

 

 

Działka nr 163

k.m. 2

KW GL1R/00041746/7

Tereny zabudowy usług publicznych ozn. symb. A1UP

Montaż baneru reklamowego pow. 0,91 m²

 

6,55 zł +

 VAT/miesiąc

 

3 lata

 

§2

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni począwszy od dnia 9.07.2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wykazu do wynajmu części nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.07.2018 13:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż