wersja do wydruku Monika Jordan 10.07.2018 13:14

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych

Zarządzenie NR B.0050.204.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 09.07.2018r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.), art. 15 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.) § 3 ust. 1 Uchwały Nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi Gminy Kuźnia Raciborska (Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego poz. 2969) oraz Zarządzenia Nr B.0050.138.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 21.05.2018r. w sprawie wykazu nieruchomości do sprzedaży

 

zarządzam:

 

§ 1

  1. Wyrazić zgodę na zamianę nieruchomości gruntowej położonej w Jankowicach na k.m.1 stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 232/3 o powierzchni 0,0480 ha użytek dr zapisaną w KW GL1R/00043916/4, której wartość określono w operacie szacunkowych wykonanym przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 984,00 zł ,
    na nieruchomość gruntową położoną w Jankowicach na k.m.1 stanowiącą własność Pani Iwony Meca zapisaną w KW GL1R/00046365/7 oznaczoną działką nr  295/1 o powierzchni 0,0775 ha użytek R-VI, której wartość określono w operacie szacunkowym wykonanym przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 1 022,00 zł .
  2. Zamiany dokonać przy zastosowaniu dopłaty na rzecz Pani Iwony Meca w kwocie 38,00 zł której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości określonych w operatach szacunkowych .

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.07.2018 13:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż