wersja do wydruku Monika Jordan 10.07.2018 13:25

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok

Zarządzenie Nr B.120.1.49.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 28 czerwca 2018 roku

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

 na 2018 rok

 

       Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr XLV/395/2018 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 28.06.2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zwiększyć plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie wydatków  o kwotę 212 870,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Dokonać zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Zwiększyć plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie dochodów i wydatków o kwotę 24 898,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

Dokonać zmian planu finansowego po stronie dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia

 

§ 5

W wyniku dokonanych zmian plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 42 327 738,14 zł,

po stronie wydatków kwotą 24 432 929,50 zł.

 

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.07.2018 13:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż