Zarządzenie Burmistrza w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej

Zarządzenie Nr B.0151-71/05

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 05.04.2005 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz § 4 pkt 5 statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej (załącznik nr 1 do uchwały Nr XVII/141/2000 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 28.04.2000 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej)

Zarządzam:

§ 1

Zatwierdzam Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
(-) Ernest Emrich

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.04.2005 08:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż